(Не)видимата грешка в „Уважаеми господине/госпожо“

gender-symbols„Уважаеми господине/госпожо“ е едно от най-честите обръщения в официалните писма, които изпращаме или получаваме. Свикнали сме с него до такава степен, че изобщо не се замисляме какво не е наред.

Преди да задълбаем в грешката, да изясним за какво служи наклонената черта като писмен знак[1]:

 1. Изразява съотношение между величини – 60 км/час; 7,50 лв./кв. м;
 2. Знак за съкращение в случаи като в/у, с/у, м/у;
 3. Изразява отношения между понятия, когато са пропуснати съюзите и, или – превода от/на английски език, тел./факс 900-90-90, отговорете с да/не.

Нашето обръщение е от типа, описан в точка 3 – наклонената черта е поставена, за да се изпусне и-то или или-то (подателят допуска, че писмото може да бъде прочетено както от господин, така и от госпожа). И и или са съчинителни съюзи (свързват самостойни, равноправни части), което означава, че в този случай наклонената черта е знакът, с който се означава връзката между две напълно самостойни и в равноправно отношение едно спрямо друго словосъчетания (от прилагателно и съществително).

Похвална е идеята в обръщението да бъдат включени и двата пола, така че всеки от потенциалните му читатели да се открие, като почувства писмото адресирано и до себе си. Дали обаче търсеният ефект е постигнат?

Грешката

Прилагателните имена в българския език се съгласуват по род и число със съществителните. Това означава, че променят формата си в зависимост от рода на съществителното, към което се отнасят. Важно е да помним, че за разлика от английския език, в който липсва категорията „род“ (Dear Sir/Madam), българският НЕ МОЖЕ да пропусне това изискване.

Грешката в обръщението „Уважаеми господине/госпожо“ е в това, че прилагателното „уважаеми“, отнасяйки се еднакво и към двете съществителни, във втората си част всъщност казва „уважаемИ госпожо“, което е грубо нарушение на граматичното правило.

Прилагателното „уважаеми“ е форма за м. р. ед. ч., която съвпада с формата за мн. ч., затова може да се отнася единствено към съществително от м. р. или съответно да определя съществителни в мн. ч.

2 компромисни варианта

 1. Ако държите на прилагателното „уважаеми“ и искате да спазите изискването за съгласуване, горното обръщение може да бъде правилно във вариантите „Уважаеми господа/госпожи“ или „Уважаеми дами/господа“ (съществителните са в мн. ч.), тъй като така прилагателното се съгласува правилно с всяко от двете съществителни.
 2. Ако искате да запазите единственото число на съществителните, можете да замените първата дума от обръщението с различна от прилагателно, например „Здравейте господине/госпожо“, и така да избегнете изискването за съгласуване.

Как да поправим грешката?

Въпреки риска да направите обръщението по-дълго от желаното, правилният вариант за изписване е „Уважаеми господине/Уважаема госпожо“. Наклонената черта е на мястото си (изпуснали сме и или или), прилагателното „уважаем“ е съгласувано с всяко от двете съществителни (различаващи се по род), а четящият е получил дължимото уважение както по отношение на своя пол, така и на вродения си езиков усет.

В заключение, защо на никого все още не е хрумнала идеята да адресира писмото си така: „Уважаема госпожо/господине“? Някои грешки изглеждат някак сексистки… Надяваме се да е случайно.

[1] Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила. София, Просвета, 2011.

7 коментари
 1. Как е правилно да се обърнем в кореспонденция към две дами? Например:

  “Ще се свържа с госпожа Иванова и Петрова за да обсъдим…..”
  или
  “Ще се свържа с госпожа Иванова и госпожа Петрова….”

  Би ли могло да се избегне повторението на ‘госпожа’?

  • Здравейте,

   Вариантите са два:
   а) Ще се свържа с госпожите Иванова и Петрова, за да… или
   б) Ще се свържа с г-жа Иванова и г-жа Петрова, за да…

   Вторият вариант е по-благозвучен, а съкращаването на проблемната дума смекчава дразнещия ефект от повторението. Освен това се запазва уважителният тон и зачитането на всяка от двете дами. Освен това форми като „господата“ и „госпожите“ имат леко негативна (пренебрежителна) конотация.

   Специално обръщаме внимание на пропуснатата запетая пред за да в цитираните изречения 🙂

 2. В „Здравейте, господине/госпожо“ поставя ли се запетая?

 3. Надяваме се да сте получили нужната Ви трибуна, за да дадете израз на напиращата негативна енергия. Четенето изисква вникване в детайлите и нюансите. Не задължаваме никого да ни разбира или да е съгласен с нас. Въпросът е защо имате нужда да „прочетете“ така когото и да било? Отговорът оставяме на Вас. Заповядайте отново тук!

 4. „В заключение, защо на никого все още не е хрумнала идеята да адресира писмото си така: „Уважаема госпожо/господине“? Някои грешки изглеждат някак сексистки… Надяваме се да е случайно.“

  Когато автора е мъж защо да не напише „господине/госпожо“? Когато е жена нека да пише „госпожо/господине“. Кои сте вие да казвате кое е правилно и кое сексистко? Все говорите за равенство на половете, а в същото време настоявате женския пол да е на първо място.

Коментирай

За контакт

„Редакторите БГ“ ЕООД
📞: (+359) 0887 973 436
📧: redaktoritebg @ gmail.com

Последвайте ни