Уеб съдържание

Поради начина си на разпространение текстовете в мрежата имат няколко уникални характеристики:

  • неограничен брой потребители,
  • неограничена сфера на влияние,
  • висок потенциал на въздействие,
  • бързо разпространение.

РЕДАКТОРИТЕ БГ предлага пакет от езикови услуги, съобразени със спецификите на видовете уеб съдържание.

ВИДОВЕ УЕБ СЪДЪРЖАНИЕ

Фирмен сайт

Фирменият сайт е задължителен елемент на успешния маркетинг – витрината, на която излагате своите предимства пред конкурентите. Неговата роля е да представя по атрактивен начин дейността на компанията заедно с продуктите и услугите, които тя предлага, да провокира интереса и да печели доверието на потенциалните клиенти и бизнес партньори.

За да достигне желаната аудитория и да се класира успешно в търсачките, сайтът трябва да отговаря на редица изисквания по отношение на своето съдържание и функционалност.

Основна роля за създаването на успешен сайт играе оригиналното съдържание, поднесено компетентно, достъпно, ясно и не на последно място, грамотно. От една страна, текстовете на сайта имат информативна и рекламна функция по отношение на възможностите и предимствата на съответния бизнес, от друга страна, свидетелстват сами по себе си за културата и нивото на своя притежател.

Добрият текст не игнорира нито един от градивните си елементи. КАКВО казвате, има също толкова голямо значение, както и КАК го казвате. Грижата за стила, правописната и пунктуационна коректност на сайта е грижа за публичния образ на фирмата не по-малко от инвестицията в реклама, дизайн и SEO оптимизация.

РЕДАКТОРИТЕ БГ убедено вярва, че грижата за езика има значение!

Фирмен блог


Поддържането на блог към фирмения сайт е една от препоръките на SEO специалистите. Чрез него се осигурява необходимата динамика на съдържанието, като информацията постоянно се обновява чрез статии, новини и постове. Блогът придава по-човешки облик на сайта, разкрива повече за екипа на компанията и приобщава по непринуден начин външните потребители към съответния бизнес сектор.

Поддържането на блог обаче изисква от компанията да отдели специално време и ресурс за тази дейност. Това невинаги е рационално решение, тъй като офисът често не разполага с подготвени хора или се оказва, че резултатът от самостоятелното му поддържане е незадоволителен и не оправдава разходите.

РЕДАКТОРИТЕ БГ е външният експерт, който с готовност ще се заеме с тази задача!

Електронен магазин


Успехът на един електронен магазин се измерва с броя на активните потребители и реализирания оборот. За да спечели доверието на потенциалния купувач, освен да предлага богат избор на стоки и удобни начини за плащане, магазинът трябва да разполага и с добро продуктово описание – атрактивно, точно и на добър български език. Вниманието към детайла има значение, особено ако се стремите да привлечете не само непретенциозни, но и взискателни клиенти.

РЕДАКТОРИТЕ БГ разбира от думи така, както Вие разбирате от продажби!

Интернет медии


Интернет медиите са все по-предпочитан информационен канал. Онлайн вестниците и списанията, както и сайтовете на информационни агенции дават възможност за отразяване на информацията в реално време, което им осигурява предимство пред традиционните медии. Често обаче сме свидетели на това как бързината се превръща в недостатък. В преследване на целта ПЪРВИ да отразят информацията, онлайн изданията често подценяват ролята на коректора/редактора и пускат в пространството „сурови“ текстове, които се нуждаят от корекция, преди да добият правото да станат публично достояние.

В РЕДАКТОРИТЕ БГ работим бързо, без качеството да страда от това!

За контакт

„Редакторите БГ“ ЕООД
📞: (+359) 0887 973 436
📧: redaktoritebg @ gmail.com

Последвайте ни