Корекция

Внимавайте с четенето на книги за здравето. Може да умрете от печатна грешка. 

Марк Твен, писател

РЕДАКТОРИТЕ БГ предлага професионална корекция на българско и чуждоезично съдържание в следните сфери – уеб, документи, образование и наукакниги и печатни материали.

КОРЕКЦИЯТА е последният, задължителен елемент от подготовката на един текст за публикуване или отпечатване. По правило тя не включва намеса в съдържанието, а представлява професионална проверка на целия текст за отстраняване на различни видове грешки в правописната, граматичната и графичната му структура.

КОРЕКЦИЯТА гарантира, че текстът е чист от пропуски и недоглеждания, правописът и пунктуацията му следват актуалната книжовна норма, изгледът му е цялостен и прецизен.

КОРЕКТОРЪТ работи с текста в следните направления:

 • Структура – цялост и завършеност на целия текст и съставните му елементи: параграфи, рубрики, бележки под линия, позовавания, цитати, библиографски справки, активни връзки, таблици, графики;
 • Правопис – проверка за вярно изписване на думите, главни и малки букви, точно предаване на чужди наименования (транскрипция, транслитерация);
 • Пунктуация – проверка на точната и уместна употреба на препинателните знаци от гледна точка на съдържанието;
 • Граматика – проверка на правилното съгласуване и употреба на частите на изречението, пълен и кратък член, словоред, глаголни времена, съюзи и предлози;
 • Последователност в употребата на имена и цифри;
 • Техническо оформление*: 
 • уеднаквяване на шрифт, междуредие, отстояния;
 • оформяне на пряка реч;
 • номериране на страници;
 • записване в различни формати – txt, doc, docx, pdf.

*По желание на клиента и срещу допълнително заплащане техническото оформление може да включва: създаване и оформяне на автоматично съдържание, рубрики, заглавна страница, бележки под линия, библиография; форматиране/номериране на изображения, таблици, графики, фигури; задаване на горен/долен колонтитул (header/footer) и др.

КАКВО ГАРАНТИРАМЕ?

 • Запазено оригинално съдържание
 • Правопис и пунктуация, съобразени с най-актуалните промени в книжовноезиковата норма
 • Прегледно оформление
 • Спазени срокове
 • Опазване на поверителността на информацията.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ?

Хората са склонни да възприемат грамотността като мерило за интелигентност. Ако не можете да се изразите по правилата на граматиката и книжовния език, рискувате да си спечелите снизхождение или да омаловажите силните си страни.

Писменото общуване има своите закони. Тук красивата усмивка и изразителен поглед няма да Ви помогнат да убедите своя клиент, партньор или работодател в своите достойнства – ще съдят за Вас по текста, с който се представяте. Ако той е грамотен, последователен и прецизен в детайлите, такова ще бъде и впечатлението за личността Ви.

Стремежът към безупречен имидж е естествен двигател на успеха, а грижата за текста, който сте написали/превели – важно средство за неговото постигане. Не допускайте дребни и по-важното – поправими детайли от Вашето представяне да Ви попречат да постигнете желаната цел.

За контакт

„Редакторите БГ“ ЕООД
📞: (+359) 0887 973 436
📧: redaktoritebg @ gmail.com

Последвайте ни