Фирмени и лични документи

ДОКУМЕНТИТЕ – фирмени, лични, институционални – са важен елемент в деловото общуване и на тях трябва да се гледа като на съществен фактор за постигането на различни по своята важност цели.

НЕ ПОДЦЕНЯВАЙТЕ  усилията в изготвянето на точни и грамотни документи. Качеството им е илюстрация на сериозното Ви отношение към бизнеса и личните Ви дела.

РЕДАКТОРИТЕ БГ работи със следните видове документи:

  • ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ – CV, мотивационни писма, портфолио, делова кореспонденция;
  • ДОКУМЕНТИ ЗА ФИРМИ И ИНСТИТУЦИИ – тръжни документи, договори, годишни и текущи отчети, финансови и правни документи, медицински и технически документи, фирмено представяне, портфолио, официална кореспонденция, PR материали.

ЗАЩО Е ВАЖНО?

ВИЕ СТЕ ФИРМА, която работи с многобройни контрагенти в страната и чужбина, участвате в процедури за възлагане на обществени поръчки, кандидатствате за външно финансиране. От опит знаете, че изискванията на институциите към кандидатите са високи и не можете да си позволите да губите заради недогледани детайли в тръжните документи, правописни грешки и пропуски в съдържанието.

Когато ни изпратите за корекция/редакция/превод своите официални документи, ние работим в рамките на официалния стил и следим за безупречния правопис, пунктуация и оформление.

ВИЕ СТЕ ЧАСТНО ЛИЦЕ И ТЪРСИТЕ РАБОТА. Искате да впечатлите бъдещите си работодатели и затова е важно представянето Ви по документи да бъде на ниво.

Личните документи играят изключително важна роля за успешната реализация. Основното при тях е, че съдържанието им трябва да бъде уникално и приложимо единствено за своя притежател. CV-то трябва да бъде съобразено с обявената позиция и да описва САМО приложимия за нея опит. Мотивационното писмо трябва да спазва определени правила и същевременно да бяга от клишето.

Когато коригираме, редактираме или пишем автобиография или мотивационно писмо, ние се фокусираме върху най-ценните и отличителни черти на клиента, за когото работим. Целта е да създадем представителен документ, който Ви откроява сред конкурентите на пазара на труда и свидетелства за Вашата компетентност, мотивираност и ниво.

ОБЛАСТИ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Българско, европейско и международно право


Експертите ни познават изискванията за оформяне на документи и актове за нуждите на различни български, европейски и международни институции.

Имаме опит в работата за Европейската комисия, Европейския парламент, Комитета на регионите, Сметната палата на ЕС, Съда на ЕС. Използваме надеждни източници за справка и информация като европейския правен портал EUR-Lex, българския правен портал Lex.bg, Междуинституционалните указания за оформяне на актовете на ЕС, институционални сайтове и справочници, терминологични речници.

Медицина и фармация


Познаваме българските и европейските изисквания за оформление и терминология на медицинските документи.

В работата си използваме базите данни на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), правим справки с приложимото европейско и национално право в областта на здравеопазването. Поддържаме нивото си на знание и информираност, като постоянно следим за актуални промени в основните модели документи: кратка характеристика, листовка и опаковка на продукта, заявления за разрешаване за употреба, информирано съгласие, документи за клинични изпитвания, декларации за съответствие на медицински изделия и др.

Финанси, банково дело, счетоводство


Екипът на РЕДАКТОРИТЕ БГ има опит в корекцията/редакцията/превода на финансови, банкови и счетоводни документи: отчети, доклади, анализи, инвестиционни документи.

В работата си използваме за справка нормативната уредба във финансовата, банковата и счетоводната сфера, терминологични речници, консултираме се с тесни специалисти.

Техника


РЕДАКТОРИТЕ БГ извършва корекция/редакция/превод на различни видове технически документи: упътвания, ръководства, наръчници, инструкции, спецификации, сертификати.

В работата с техническа документация екипът ни се съобразява със специфичните изисквания на клиента за терминология, стил и техническо оформление.

Връзки с обществеността


Платформата работи с материали за целите на връзките с обществеността – покани, прессъобщения, информационни бюлетини, анкети, поздравителни адреси.

В работата си с този вид документи обръщаме специално внимание на индивидуалността на съответния възложител, за му помогнем да постигне успешна комуникация с отсрещната страна, да поддържа положителен имидж, да бъде разпознаваем и уникален.

За контакт

„Редакторите БГ“ ЕООД
📞: (+359) 0887 973 436
📧: redaktoritebg @ gmail.com

Последвайте ни