Posts Tagged граматика

(Не)видимата грешка в „Уважаеми господине/госпожо“

gender-symbols„Уважаеми господине/госпожо“ е едно от най-честите обръщения в официалните писма, които изпращаме или получаваме. Свикнали сме с него до такава степен, че изобщо не се замисляме какво не е наред.

Преди да задълбаем в грешката, да изясним за какво служи наклонената черта като писмен знак[1]:

  1. Изразява съотношение между величини – 60 км/час; 7,50 лв./кв. м;
  2. Знак за съкращение в случаи като в/у, с/у, м/у;
  3. Изразява отношения между понятия, когато са пропуснати съюзите и, или – превода от/на английски език, тел./факс 900-90-90, отговорете с да/не.

Нашето обръщение е от типа, описан в точка 3 – наклонената черта е поставена, за да се изпусне и-то или или-то (подателят допуска, че писмото може да бъде прочетено както от господин, така и от госпожа). И и или са съчинителни съюзи (свързват самостойни, равноправни части), което означава, че в този случай наклонената черта е знакът, с който се означава връзката между две напълно самостойни и в равноправно отношение едно спрямо друго словосъчетания (от прилагателно и съществително).

Похвална е идеята в обръщението да бъдат включени и двата пола, така че всеки от потенциалните му читатели да се открие, като почувства писмото адресирано и до себе си. Дали обаче търсеният ефект е постигнат? Повече

За контакт

„Редакторите БГ“ ЕООД
Тел.: (+359) 02 471 5481
Моб.: (+359) 0887 973 436
Имейл: redaktoritebg @ gmail.com

Последвайте ни