Редакция

Когато чета, се преструвам, че съм редактор, когато пиша, осъзнавам, че не съм.

Фиърс Долън, писател

РЕДАКТОРИТЕ БГ предлага професионална редакция на български и чуждоезични текстове – уеб, документи, образование и наука, книги и печатни материали.

РЕДАКЦИЯТА се различава от корекцията с много по-задълбочената работа на равнището на съдържанието, стила и цялостното звучене на текста.

РЕДАКЦИЯТА, извършена от опитен професионалист, гарантира качеството и надеждността на текста преди неговото публикуване или отпечатване.

РЕДАКТОРЪТ извършва КОРЕКЦИЯ + следи за следните аспекти на текста:

 • Цялост и завършеност – проверка за незавършени или липсващи части от текста;
 • Яснота  и четивност олекотяване на изказа, отстраняване на противоречия, неясноти, двусмислие;
 • Логика  и последователност – подредба и свързаност на отделните части на текста, убедителност на връзката между фактите и направените изводи, логика и последователност на твърденията, съответствие на съдържанието с предназначението на текста;
 • Общ тон и стил – замяна на стилово неуместни думи, изчистване на повторения, многословие, хармонизиране на цялостното звучене в зависимост от темата и целевата аудитория;
 • Лексика – проверка на използваните понятия и термини, отстраняване на ненужни чуждици, архаизми, неуместни новоизковани, разговорни, диалектни и жаргонни думи и замяната им с контекстуално и стилово по-подходящи;
 • Структура – единство във формулировката на заглавия, подзаглавия, глави, рубрики, параграфи;
 • Препратки, активни връзки, бележки под линия;
 • Библиографско цитиране – правилно оформление на библиографско описание в текста, под линия и самостоятелно като библиографски списък;
 • Справки – проверка на правилното изписване на български и чуждестранни фирми (Търговски регистър), наименования на институции, организации, заглавия на документи; работа с надеждни български, европейски и чуждестранни източници в съответната специализирана област.

КАКВО ГАРАНТИРАМЕ?

 • Запазено оригинално съдържание и стил
 • Четивност, коректна терминология, точни цитати, позовавания, активни връзки
 • Правопис и пунктуация, съобразени с най-актуалните промени в книжовноезиковата норма
 • Спазени срокове
 • Опазване на поверителността на информацията.

ЗАЩО ВИ Е НУЖЕН РЕДАКТОР?

Да създаваш и да четеш текст, са две коренно различни занимания. Когато пишете, Вие мислите за елементите на съдържанието много повече, отколкото за всичко останало. Въпреки че познавате отлично темата и съответната терминология, често загубвате логическата връзка между отделните части на текста, убягват Ви граматичните или пунктуационните грешки, изпускате грапавините в стила или в подбора на точните думи.

Дори и да притежавате солидна езикова подготовка и умения за писане, трябва да знаете, че винаги е възможно да пропуснете, недогледате или подцените елемент от съдържанието, структурата или езика на текста просто защото гледната Ви точка е от страната на създаващия.

РЕДАКТОРЪТ е непредубеденият страничен поглед, който се поставя както на Ваше място, така и на мястото на читателя. Професионалната му нагласа е да вижда и „усеща“ езиковите недостатъци винаги и навсякъде точно както зъболекарят несъзнателно се вглежда първо в усмивката Ви.

КАК ЩЕ РАЗПОЗНАЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ РЕДАКТОР?

Редакторът е многофункционалeн. Филологическото му образование е само необходимо, но не и достатъчно условие, за да носи с право това име и да заслужи уважението на клиентите си. Добрият редактор превключва бързо от тема на тема, има чувствителен езиков усет и многостранна култура, гъвкав и адаптивен е, умее да „влиза“ в стила и идеите на другия. Той е както критичният универсален читател, който умее да размножава гледните си точки, така и партньорът, който успешно борави с думите и оформя стила така, че идеите и посланията на автора да достигнат успешно целта си.

Редакторът винаги разполага с повече от едно решение за преодоляване на езикова трудност. Той е на Ваша страна и амбицията му е да стане по-добре и във Ваш интерес.

За контакт

„Редакторите БГ“ ЕООД
📞: (+359) 0887 973 436
📧: redaktoritebg @ gmail.com

Последвайте ни