ПЪРВО Е ТЕКСТЪТ, ПОСЛЕ ОПАКОВКАТА

Какво ли се крие отдолу? 

Обажда се клиент и възлага редакция/корекция. Бърза. Срокът е притискащ и рисков за крайното качество. Между другото споменава, че вече се е договорил кога да подаде текста на дизайнер (илюстратор, специалист по предпечатна подготовка), който, оказва се, ще разполага с толкова време, колкото желае. Но нямало начин, трябвало да се съобрази с графика му, защото…

Причина винаги има, но наблюденията сочат, че този сценарий далеч не е изключение, нещо повече – превръща се в правило.

Допустимо ли е редакцията да стои на опашката от приоритети, когато говорим за продукт, който e преди всичко ЗА ЧЕТЕНЕ и след (успоредно с) това за гледане?   

Няма спор, че илюстрацията, шрифтът и цялостното оформление на една книга са значими елементи от посланието – въздействат визуално и емоционално, дописват дори, придавайки допълнителни акценти и посоки на тълкуване и възприемане. Но само ако има солидна основа за това, в нашия случай – текстовото съдържание.

Не слагайте каруцата пред коня

Искате да продавате успешно, предлагайки атрактивни продукти? Добре, погрижете се за това. Но ако продавате текст и се стремите към повече и стойностни читатели, не подценявайте същинската работа и времето, което изисква. Така ще имате спокойствието, че името ви се свързва с можене и качество, а трудът ви е придобил онази завършеност, която ви представя в най-добрата светлина (никой няма съмнение, че оформлението на книгата не е ваше дело).

Какво прави редакторът?

Редакторът е вашият идеален читател, критичният поглед, който ще улови всички грешки, пропуски и несъвършенства от гледна точка на логически връзки и последователност, общ тон и стил (уместно/неуместно), яснота, лексика, словоред, коректност на позоваванията и цитираните източници и др. Това е човекът, който ще подобри четивността на текста, съобразявайки намесите си с неговата жанрова специфика, както и с целевата аудитория – например деца в конкретен възрастов диапазон, зрели хора, специалисти в определена област и  т.н.  Работата му включва правене на справки, както и проверка на верността на изписване на различни реалии. Той/тя ще положи усилие да вникне във вашия замисъл и придържайки се към стила ви, ще направи нужните промени. Също така може да ви потърси, за да уточни неяснота или да обсъдите решение, което променя чувствително първоначалния замисъл. Всичко това изисква време и спокойствие.

Защо е нужен коректор?

Корекцията е финалният етап от работата по текста, която гарантира, че са отстранени всички граматични, правописни и пунктуационни грешки; пряката реч е оформена по правилата; заглавията, подзаглавията, цитатите, бележките под линия и другите графични елементи следват установените стандарти. Ако сте решили например да избегнете кавичките и вместо тях да използвате наклонен шрифт, коректорът ще проследи дали този избор е направен последователно в рамките на текста. Визуалните акценти, като изписване с главни букви, получер шрифт, оформяне на мото и др., също са в полето на неговата компетентност. Коректорът има опита и знанията да коригира вашия текст, но това не означава, че може да го направи със скоростта на четенето. Отново му е нужно време.

Времето, отделено за работа с текста, се отплаща щедро

Разбираемо е, че когато човек е отделил седмици, месеци, понякога години от живота си, за да напише книга, няма търпение да я види там, където ѝ е мястото – на рафта в книжарницата, т.е. на една ръка разстояние от читателя. Опиянява се от идеята да стане известен, да влезе в домовете (и ума) на хората, да говорят за него. И бърза, без дори да съзнава, че сам се проваля. Понякога до такава степен, че си спестява (или предпочита да си спести, докато не получи отрезвяващ отговор от специалист) труда на професионален коректор/редактор или го притиска, „отпускайки“ му шепа време.

Книгата е дълговечност и веднъж отпечатана, заживява свой живот такава, каквато е (ако има шанса и качествата да си извоюва собствена история). Затова доброто планиране на цялостния процес по написването и издаването ѝ е един от ключовите фактори за нейното бъдеще. Другият сценарий е ясен: месец след еуфорията, съпътстваща пускането ѝ на пазара, да попадне в кашоните пред книжарницата на „промоционална“ цена от 2 лв. (ако някой се излъже да даде и толкова!) – не за друго, а за да не събира прах по лавиците, отнемайки пространство за следващия, нетърпелив да стане известен (и богат).

Как да увеличите шансовете си за успех?

– Планирайте предварително всички етапи, съпътстващи написването и издаването на своята книга.

– Обърнете се към специалисти, вкл. литературен консултант, които могат да ви помогнат да избегнете голяма част от подводните камъни, фатално застрашаващи бъдещето на вашия проект.

 – Предвидете време и финансов ресурс за редакция и корекция.

– Ако ангажирате външен за издателството специалист, не договаряйте печат и не ангажирайте дизайнер/илюстратор, преди да сте се погрижили за изчитането, редактирането и коригирането на текста.

Ако сте се прицелили към успешни продажби и известност, която трае по-дълго от луксозния коктейл на премиерата, погрижете се най-вече за съдържанието. То е същинската ценност, която ще остане и след като утихне вълната от лайкове за корицата на новоизлязлата ви книга.

Коментирай

За контакт

„Редакторите БГ“ ЕООД
📞: (+359) 0887 973 436
📧: redaktoritebg @ gmail.com

Последвайте ни