Литературна консултация

Основната разлика между аматьора и професионалиста е, че за първия егото е по-голямо от текста.   Джон Труби, сценариен консултант

литературен консултант/sript doctorЛИТЕРАТУРНАТА КОНСУЛТАЦИЯ е неделима част от процеса на създаване на една книга. Независимо дали сте начинаещ писател и това е първото Ви произведение, имате издадена книга, или вече сте утвърден автор, страничният професионален поглед ще Ви даде спокойствие преди срещата с многобройните Ви читатели.

ЛИТЕРАТУРНИЯТ КОНСУЛТАНТ е Вашият доверен партньор, който ще Ви посочи слабите места и/или грешките, дължащи се на Вашата неопитност, незнание или прекалена близост до текста, и същевременно ще Ви предложи решения за тяхното отстраняване.

СЪВМЕСТНАТА РАБОТА с професионален консултант е важен предварителен етап, който ще Ви спести време и излишни усилия за многократно пренаписване или доработка на части или дори на целия текст. Преминавайки през него, Вие ще имате увереността, че разполагате с ръкопис, който е напълно готов за финалните етапи на редакция и корекция.

ЛИТЕРАТУРНАТА КОНСУЛТАЦИЯ е насочена към следните аспекти на текста:

 • Жанрови и композиционни особености; обем – определяне на основни параметри и изисквания на жанра; композиционни характеристики (линейни, реверсивни и кръгови структури); формални изисквания и съвременни подходи към обема.
 • Сюжет; сюжетни линии – изграждане и управление на една или повече сюжетни линии, преплитане и противопоставяне.
 • Структура – вътрешно делене на текста на смислово завършени цялости и тяхната роля в постигането на вътрешно единно и четивно произведение:
 • изграждане на сцена – композиционни специфики и относителна самостойност,
 • последователност на сцени – поредност и роля в изграждането на сюжета,
 • редуване на сцени – честотност и място в общата композиционна структура.
 • Времеви и логически връзки – достоверност на разказа; проверка за наличие на разминавания или противоречия в изграждането на темпоралната линия; отстраняване на логически несъответствия.
 • Характеристика и психологическо изграждане на героите – портретна и речева характеристика, психологическа обоснованост на действията и поведението.
 • Диалог – постигане на уникален глас на различните персонажи; похвати на изграждане, съотносимост спрямо общия обем.
 • Език и стил – умение за използване на стиловото многообразие на езика; търсен и постигнат ефект при употребата на различни езикови и стилистични похвати; влияние върху цялостното звучене на текста.

ПРОЦЕСЪТ

Литературната консултация включва следните етапи

 • Тестов 

След като се свържете с нас и заявите желание да ползвате услугата „литературна консултация“, ни изпращате избрана от Вас относително самостойна част от текста (15 – 25 страници). Това ще Ви даде възможност да получите професионалното ни мнение и същевременно да се запознаете с начина, по който работим.

Литературният консултант ще Ви предостави своите бележки, препоръки и коментари, нанесени върху разпечатания текст, и в личен 1-часов разговор (на живо или по телефона) ще насочи вниманието Ви към местата, които се нуждаят от прецизиране.

Тестовите страници се заплащат по предварително договорена базова цена, която включва: разпечатаване на текста + нанасяне на бележки, препоръки и коментари + 1-часов разяснителен разговор.

 • Същински

Ако тестовият етап е удовлетворил очакванията Ви и желаете да се доверите на професионалната ни компетентност, можете да ни изпратите пълния обем на своето произведение.

На този етап заедно с Вас ще уточним начина и честотата на комуникация, както и крайния срок за изпълнение на поръчката.

Прилагайки световно утвърдения стандарт за тази услуга, литературният консултант работи на хартия, като нанася разбираемо и четливо своите бележки върху разпечатания Ви текст.

Ако желаете, можем да Ви подаваме текста на части, както и да заявите допълнителни, устни консултации, които биха Ви улеснили в процеса на съкращаване, дописване или преработка.

 • Заключителен

На този етап литературният консултант Ви предава пълния обем на текста с нанесени бележки и препоръки.

След като се запознаете с тях и решите да ги съобразите, преработвайки проблемните сегменти, можете да договорите последващо изчитане с консултация, на която да обсъдите постигнатите резултати. 

КАКВО НЕ ПРАВИМ?

 • Не изискваме от Вас да се съобразите с нашите препоръки и бележки – авторът сте Вие и преценката как искате да изглежда творбата Ви, е изцяло Ваша.
 • Не даваме оценка за комерсиалната стойност на текста – ние можем само да Ви помогнем Вашето произведение да стане по-добро.
 • Не пишем текст вместо Вас – уважаваме Вашия труд и вярваме, че в творбата Ви трябва да се чува Вашият глас.

За контакт

„Редакторите БГ“ ЕООД
Тел.: (+359) 02 471 5481
Моб.: (+359) 0887 973 436
Имейл: E-mail

Уебсайт: www.redaktoritebg.com

Последвайте ни