Литературна консултация

Основната разлика между аматьора и професионалиста е, че за първия егото е по-голямо от текста.  

Джон Труби, сценариен консултант

ЛИТЕРАТУРНАТА КОНСУЛТАЦИЯ е неделима част от процеса на създаване на една книга. Независимо дали сте начинаещ писател и това е първото Ви произведение, имате издадена книга, или вече сте утвърден автор, страничният професионален поглед ще Ви даде спокойствие преди срещата с многобройните Ви читатели.

ЛИТЕРАТУРНИЯТ КОНСУЛТАНТ е Вашият доверен партньор, който ще Ви посочи слабите места и/или грешките, дължащи се на Вашата неопитност, незнание или прекалена близост до текста, и същевременно ще Ви предложи решения за тяхното отстраняване.

СЪВМЕСТНАТА РАБОТА с професионален консултант е важен предварителен етап, който ще Ви спести време и излишни усилия за многократно пренаписване или доработка на части или дори на целия текст. Преминавайки през него, Вие ще имате увереността, че разполагате с ръкопис, който е напълно готов за финалните етапи на редакция и корекция.

ЛИТЕРАТУРНАТА КОНСУЛТАЦИЯ е насочена към следните аспекти на текста:

 • Жанрови и композиционни особености; обем – определяне на основни параметри и изисквания на жанра; композиционни характеристики (линейни, реверсивни и кръгови структури); формални изисквания и съвременни подходи към обема.
 • Сюжет; сюжетни линии – изграждане и управление на една или повече сюжетни линии, преплитане и противопоставяне.
 • Структура – вътрешно делене на текста на смислово завършени цялости и тяхната роля в постигането на вътрешно единно и четивно произведение:
 • изграждане на сцена – композиционни специфики и относителна самостойност,
 • последователност на сцени – поредност и роля в изграждането на сюжета,
 • редуване на сцени – честотност и място в общата композиционна структура.
 • Времеви и логически връзки – достоверност на разказа; проверка за наличие на разминавания или противоречия в изграждането на темпоралната линия; отстраняване на логически несъответствия.
 • Характеристика и психологическо изграждане на героите – портретна и речева характеристика, психологическа обоснованост на действията и поведението.
 • Диалог – постигане на уникален глас на различните персонажи; похвати на изграждане, съотносимост спрямо общия обем.
 • Език и стил – умение за използване на стиловото многообразие на езика; търсен и постигнат ефект при употребата на различни езикови и стилистични похвати; влияние върху цялостното звучене на текста.

ПРОЦЕСЪТ

Литературната консултация включва следните етапи:

 • ТЕСТОВ (по желание)

Този етап Ви дава възможност да се запознаете с начина, по който работим, въвежда Ви в процеса и Ви помага да прецените дали желаете да ни възложите пълния обем на своята книга.

Как процедираме? След като се свържете с нас и заявите желание да ползвате услугата „Литературна консултация“, ще Ви помолим да ни изпратите относително самостойна част от текста в зависимост от жанровата му специфика. Препоръчителният минимален обем е 15 – 25 страници (или един разказ/една новела). Това ще позволи на литературния консултант да добие сравнително обективна представа за Вашия стил на писане, както и за вида и естеството на допусканите грешки и/или слабости.

В края на този етап консултантът ще Ви предостави своите бележки, препоръки и коментари, нанесени върху разпечатания текст, и в личен 1-часов разговор (на живо, по телефона или по друг взаимноприемлив начин) ще насочи вниманието Ви към местата, които се нуждаят от преработка и прецизиране.

Тестовите страници се заплащат по предварително договорена пакетна цена, която включва: разпечатаване на текста + нанасяне на бележки, препоръки и коментари + 1-часов разяснителен разговор.

 • СЪЩИНСКИ

Ако тестовият етап е удовлетворил очакванията Ви – получила се е така важната спойка между Вас и литературния консултант и желаете да се доверите на професионалната му компетентност, можете да ни изпратите пълния обем на своето произведение.

След като уточним начина и честотата на комуникация (можем да Ви изпращаме текста на части или да ползвате допълнителни устни консултации), крайния срок за изпълнение на поръчката и ценовите условия, започва същинската работа по текста.

В съответствие със световно утвърдения стандарт за тази услуга литературният консултант работи на хартия, като нанася разбираемо и четливо своите бележки, препоръки и коментари. По-късно ще получите тези страници (лично или по куриер), за да Ви послужат като пътеводител в последващия процес на преработка на текста.

 • ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН

На този етап литературният консултант Ви предава пълния обем на текста с нанесени бележки, препоръки и коментари и в разговор на живо, по телефона или по друг, удобен и за двете страни, начин прави нужните разяснения.

След като се запознаете с направените бележки и решите да ги съобразите, преработвайки проблемните сегменти, можете да договорите последващо изчитане с консултация, на която да обсъдите постигнатите резултати. 

КАКВО НЕ ПРАВИМ?

 • Не изискваме от Вас да се съобразите с нашите препоръки и бележки – авторът сте Вие и преценката как искате да изглежда творбата Ви е изцяло Ваша.
 • Не даваме оценка за комерсиалната стойност на текста – ние можем само да Ви помогнем Вашето произведение да стане по-добро.
 • Не пишем текст вместо Вас – уважаваме Вашия труд и вярваме, че в творбата Ви трябва да се чува Вашият глас.

За контакт

„Редакторите БГ“ ЕООД
Тел.: (+359) 02 471 5481
Моб.: (+359) 0887 973 436
Имейл: redaktoritebg @ gmail.com

Последвайте ни