Цени, срокове, отстъпки

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Цената за корекция, редакция, превод и литературна консултация се формира на база 1 стандартна страница и отчита 4 компонента:

 • вид услуга,
 • срок на изпълнение,
 • сложност/специализация,
 • отстъпки.

ЗАБЕЛЕЖКА: В специфични случаи цената може да се формира и на база 1 астрономически час.

След като се свържете с нас и заявите интерес за извършване на конкретна услуга, ще получите индивидуална ценова оферта, която отразява конкретните параметри на поръчката и договорените условия.

КАКВО Е СТАНДАРТНА СТРАНИЦА?

Стандартна страница
За стандартна страница се приемат 1 500 знака без интервалите (Characters (no spaces). Преброяването на знаците се прави автоматично в Microsoft Word чрез опцията Word Count в бутон Review от лентата с инструменти.

Изчисляването на броя на страниците се извършва по формулата X знака/1500 = N страници и се закръглява до по-близкото цяло число.

 • Пример 1: 950 знака/1500 = 0,633 = 1 страница
 • Пример 2: 1780 знака/1500 = 1,186 = 1 страница
 • Пример 3: 2658 знака/1500 = 1,772 = 2 страници.

ЗАБЕЛЕЖКА: При превод се изчисляват страниците на текста на целевия (а не на изходния) език.

ОБЕМ И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

В зависимост от срока на изпълнение поръчката може да бъде ОБИКНОВЕНА или БЪРЗА. Посочените по-долу срокове и брой страници са ориентировъчни и подлежат на индивидуално договаряне в зависимост от конкретните условия.

Поръчка Услуга Брой страници* Срок на изпълнение**
ОБИКНОВЕНА Корекция до 20 2 дни
Редакция до 15 2 дни
Литературна консултация до 20 3 дни
Превод до 5 2 дни
БЪРЗА Корекция до 20 1 ден
Редакция до 15 1 ден
Литературна консултация до 20 2 дни
Превод до 5 1 ден
*При големи обеми, възложени за нормален срок, сроковете се договарят на следната база:
Корекция – 15 стр./ден;
Редакция/рирайт – 7 стр./ден;
Литературна консултация – 5 стр./ден;
Превод – 5 стр./ден.
**В работни дни. Денят на възлагане се зачита за пълен работен ден, ако поръчката е възложена и потвърдена преди 10:00 ч. Денят на предаване се включва в дните, предвидени за изпълнение, ако е договорено текстът да бъде изпратен след 17:00 ч.

 

СЛОЖНОСТ

В зависимост от своята сложност и ниво на специализация текстовете се разделят на:

 • неспециализирани – стандартни фирмени и лични документи, общо представяне на индивидуална или фирмена дейност, информационни текстове, лично творчество;
 • специализирани – съдържание, което изисква тясна специализация в различни експертни области: ИТ, реклама, право, медицина, фармация, техника, химия, биология, авиация и др.

 ОТСТЪПКИ

Ценовата политика на РЕДАКТОРИТЕ БГ е гъвкава и съобразена с клиента. За да гарантираме лоялни отношения и взаимно доверие, предлагаме изгодни възможности да намалите своите разходи, като същевременно предварително се уверите, че ще получите желаното качество.

 • 1 страница безплатно за нови клиенти за корекция, редакция и превод.
 • 5% отстъпка от цената за проект над 100 страници при авансово предплащане на цялата стойност на услугата, нормален срок на изпълнение и отсъствие на други, индивидуални, договорености.
 • Индивидуална отстъпка при ползване на пакет от услуги (напр. литературна консултация, редакция и корекция).

За контакт

„Редакторите БГ“ ЕООД
📞: (+359) 0887 973 436
📧: redaktoritebg @ gmail.com

Последвайте ни