Track Changes

За да сме сигурни, че работата ни е прозрачна и проследима за клиента, работим с Track Changes – функция за проследяване на промените в Word.

Функцията позволява ясно и прегледно да се проследят всички поправки и намеси в един текст, без да се загуби нищо от първоначалния му вид. Работата с Track Changes по принцип им за цел да онагледи работата по текста, но също така позволява да НЕ СЕ СЪГЛАСИТЕ с нашите поправки/предложения/коментари.

В масовия случай Вие получавате коригирания или редактиран текст в .doc формат в 2 варианта – с видими Track changes („непочистен“) и готов за употреба („почистен“).

„ПОЧИСТЕН“ текст

track changes – почистен текст

Почистеният“ текст е окончателният вариант, който получавате от нас. Той е с нанесени поправки, форматиран и готов за използване, без да се налага каквато и да било намеса от Ваша страна.

„НЕПОЧИСТЕН“ текст:

track changes – непочистен текст

Този вариант на файла Ви дава следните възможности:

  • Можете да работите по текста чрез бутон Review от лентата с инструменти. Там са подменютата, които са Ви необходими – Comments (Коментари), Tracking (Проследяване) и Changes (Промени).
  • С бутоните Accept и Reject можете да приемете или отхвърлите всяка промяна поотделно (Accept/Reject Change) или наведнъж за целия документ (Accept/Reject All Changes in Document).
  • Чрез бутон Delete можете да изтриете коментарите един по един (Delete Comment) или наведнъж за целия документ (Delete All Comments in Document).
  • След като сте се запознали с всички поправки и коментари и сте „почистили“ документа, записвате файла и вече можете да го използвате.

За контакт

„Редакторите БГ“ ЕООД
📞: (+359) 0887 973 436
📧: redaktoritebg @ gmail.com

Последвайте ни